hypnosterapeut Maria Fredholm

Det undermedvetna sinnet

Hårddisken = det undermedvetna sinnet.

Detta sinne svarar för minst 95 % av vår dagliga aktivitet, jag jämför detta sinnet med hårddisken på en dator.

Det undermedvetna sinnet är blixtsnabbt sinne och är en miljon gånger starkare än det medvetna sinnet. Det tar över tusen gånger fler beslut än det medvetna sinnet varje dag. Det kan inte skilja eller värdera utan bara utföra ett inlärt mönster. T ex en fobi, det medvetna sinnet vet mycket väl att det är ”dumt” att vara rädd för t ex den ”lilla” spindeln, men det undermedvetna utför bara en arbetsorder som i 99% av fallen har sin rot i barndomen eller  tidigare.

Hur kan detta då rota sig i det undermedvetna sinnet? Jo, barnet har blivit rädd eller skrämt och fått en obehaglig fysisk reaktion och har omedvetet kopplat ihop händelsen och känslan vilket är vanligare än man tror. Ett ex som du säkert varit med om är att uppleva en doft och genast upplevt ett gammalt minne. Våra vanor ligger också rotade i det undermedvetna sinnet. Det undermedvetna sinnet har också en skyddande funktion, vi känner den mer som att fly o fäkta. Om vi tex konfronteras av en orm så kommer vårt undermedvetna att se till att vi på bästa sätt  skyddar oss. Vi hinner inte ens tänka utan adrenalinet skjuter i höjden och blodet pumpar för fulla muggar och det undermedvetna avgör vart vi tar oss. Ett sätt kan vara att vi blir fullkomligt stela och inte kan röra oss av rädsla, men det var den bästa lösning det undermedvetna kunde komma på.

Ett annat sätt att skydda oss är att förtränga låsta känslor detta sker effektivast i unga barndomsår. Tyvärr så reagerar vi på detta material om det triggas av en upplevelse som får en koppling till en låst känsla. Hur många gånger har vi inte varit med om att känna en känsla av obehag utan att veta varför? Det undermedvetna skyddar oss mot kända faror och utför ett inlärt beteende.